Tính năng dịch vụ CloudFone


Chức Năng Basic Advance Premium Business
Danh sách số nội bộ / Nhóm nội bộ
Thêm/xoá file ghi âm
Cấu hình lời chào IVR
Cấu hình thông báo
Gọi vào / Gọi ra
Cuộc gọi theo thời gian / trạng thái
Điều hướng cuộc gọi
Đăng nhập không hợp lệ
Xem/chặn IP
Nhật ký cuộc gọi
Tải/xoá ghi âm
Chặn số gọi vào/ra
Danh bạ
Gọi vào/ra chỉ định
Quản lý cước
Cuộc gọi đến hộp thư thoại

 

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui