Server-Máy Chủ > Fujitsu


 • TX2560 M1 - E120 (Tower)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4 
  NIC  : PLAN EM 4x1Gb 
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call
 • TX2560 M1 - E109 (Tower)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2609v3
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4 
  Memory MAX: 1.5 TB
  NIC: PLAN EM 4x1Gb
  Giá bán

  Call
 • RX2540 M1 - E120, 3.5" (Rack 2U)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU : Intel Xeon E5-2620v3
  RAM : 8GB (1x8GB) 1Rx4 
  HDD:No HDD
  NIC  : PLAN EM 4x1Gbe
  Giá bán

  Call
 • RX2540 M1 - E109, 3.5" (Rack 2U)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2609v3 
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4 
  NIC  : PLAN EM 4x1Gb
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call
 • RX2540 M1 - E120, 2.5" (Rack 2U)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2620v3
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4
  NIC : PLAN EM 4x1Gb
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call
 • RX2540 M1 - E109, 2.5" (Rack 2U)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2609v3
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4 
  NIC: PLAN EM 4x1Gb 
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call
 • RX2530 M1 - E120 (Rack 1U)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E5-2620v3
  RAM: 8GB (1x8GB) 1Rx4
  NIC: PLAN EM 4x1Gb 
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call
 • TX1330 M1 ( Tower)
  Xuất xứ Fujitsu
  Tính năng
  CPU: Intel Xeon E3-1220v3
  RAM: 4GB (1x4GB) 1Rx8
  NIC : 2x1 Gbit Ethernet LAN 
  HDD: No HDD
  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui