Barcode Printer & Scanner > Honeywell > Barcode Scanner


 • CK71AA6MC00W4100
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng
  Giá bán

  Liên hệ
 • CK3RAA4S000W4100
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng
  Giá bán

  Liên hệ
 • Pocketable Scanners SF61B
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

   Connectivity: 

  • Bluetooth Wireless (100 m)

  - Typical Read Range: 40 mm – 710 mm (1.6 in – 27.9 in)

  Giá bán

  Liên hệ
 • Voyager 1602G
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  Connectivity: 

  • Bluetooth Wireless (10 m)
   with AP-06-100BT-07N Access Point (100 m)

  - Typical Read Range: 31 mm – 483 mm (1.2 in – 19 ft)

  Giá bán

  Liên hệ
 • Granit™ 1280i
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  Connectivity: Cord

  Typical Read Range: 89 mm – 1650 mm (3.5 in – 649.6 in)

  Scanning Technology: Full-Range Laser

  Giá bán

  Liên hệ
 • Granit 1910i/1911i
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  Connectivity: 

  • 1910i: Corded
  • 1911i: Bluetooth Wireless (100 m)

  - Typical Read Range: 48 mm – 749 mm (1.9 in – 29.5 in)

  Giá bán

  Liên hệ
 • Enhanced Xenon 1900h/1902h
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  - Connectivity:

  • 1900h: Corded
   1902h: Bluetooth Wireless (10 m)
  - Typical Read Range: 0 mm – 213.4 mm (0 in – 8.4 in)
  Giá bán

  Liên hệ
 • Xenon™ 1900g/1902g
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  - Connectivity:

  • 1900g: Corded
  • 1902g: Bluetooth Wireless (10 m)

  - Typical Read Range:

  • HD: 0 mm – 234 mm
  • (0.0 in – 9.2 in)
  • SR: 10 mm – 584 mm
  • (0.4 in – 23.0 in)
  • ER: 18 mm – 597 mm
  • (0.7 in – 23.5 in)
  Giá bán

  Liên hệ
 • Honeywell Horizon-MS7625
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng
  Giá bán

  Call
 • Honeywell Solaris-MS7820
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng
  Giá bán

  Call
 • Honeywell Orbit-MS7120
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  Cổng kết nối: USB, KB, RS232(call)

  Giá bán

  Call
 • Voyager 1200g/1202g
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  - Connectivity: 

  • 1200g: Corded
  • 1202g: Bluetooth® Wireless (10 m)

  Typical Read Range: 0 mm – 367 mm (0 in – 14.4 in)

  Giá bán

  Call
 • Voyager 1450g/1452g
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  - Connectivity:

  • 1450g: Corded
  • 1452g: Bluetooth Wireless (10 m)

  - Typical Read Range: 32 mm – 360 mm (1.2 in – 14.2 in)

   

  Giá bán

  Liên hệ
 • HONEYWELL Eclipse MS-5145
  Xuất xứ Honeywell
  Tính năng

  Cổng giao tiếp; USB, RS232, Keyboard(call)

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui