Projector-Máy Chiếu > Casio


 • XJ-A257
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)

  - Cường độ sáng 3000 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Tích hợp bộ nhớ trong 2GB

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1; USB 2.0 x 1; Micro USB x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  - Trọng lượng 2.3 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-A252
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)

  - Cường độ sáng 3000 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  - Trọng lượng 2.3 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-A247
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)

  - Cường độ sáng 2500 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Tích hợp bộ nhớ trong 2GB

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1; USB 2.0 x 1; Micro USB x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  Trọng lượng 2.3 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-A242
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)

  - Cường độ sáng 2500 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  Trọng lượng 2.3 Kg

  Giá bán

  Call
 • XJ-A147
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)

  - Cường độ sáng 2500 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Tích hợp bộ nhớ trong 2GB

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1; USB 2.0 x 1; Micro USB x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  - Trọng lượng 2.3 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-A142
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  - Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  - Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  - Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)

  - Cường độ sáng 2500 lumens

  - Độ trương phản 1800 : 1

  - Kích thước hình chiếu 15" - 300"

  - Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  - Loa mono 1W

  - Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1

  - Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm

  - Trọng lượng 2.3 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-UT310WN
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải WXGA (1028 x 800 pixels)

  -    Cường độ sáng 3100 lm

  -    Độ phân giải 1800 : 1

  -    Kích cỡ hình chiếu 50" - 110"

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  -    Loa mono 16W

  -    Khoảng cách chiếu siêu ngắn: 0.4 m chiếu màn hình 100 inch

  -    Kích thước (R×C×D) 420 × 106 × 323 mm

  Trọng lượng 5.7kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-ST155
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)

  -    Cường độ sáng 3000 lm

  -    Độ phân giải 1800 : 1

  -    Kích cỡ hình chiếu 45" - 142"

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  -    Loa mono 10W

  -    Khoảng cách chiếu siêu ngắn: 1.4m chiếu màn hình 100 inch

  -    Kích thước (R×C×D) 420 × 106 × 323 mm

  -    Trọng lượng 7.1kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-H1700
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 4000 lm

  -    Độ phân giải 1400 : 1

  -    Kích cỡ hình chiếu 27" - 300"

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  -    Loa mono 10W

  -    Kích thước (W×H×D) 400 × 106 × 323 mm

  -    Trọng lượng 7.1kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-H2600
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pi)

  -    Cường độ sáng 3500 lm

  -    Độ phân giải 1400 : 1

  -    Kích cỡ hình chiếu 30" - 300"

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  -    Loa mono 10W

  -    Kích thước (W×H×D) 400 × 323 × 96 mm

  -    Trọng lượng 7.1kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-M241
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pi)

  -    Cường độ sáng 2500 lm

  -    Độ tương phản 1800 : 1(typ)

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ.

  -     Loa mono 5W

  -    Trọng lượng 3.9 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-M156
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 3000 lm

  -    Độ phân giải 1800 : 1

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  Giá bán

  Call
 • XJ-M151
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 3000 lm

  -    Độ tương phản 1800 : 1(typ)

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ.

  -     Loa mono 5W

  -    Trọng lượng 3.9 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-M146
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 2500lm

  -    Độ phân giải 1800 : 1

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ

  -    Loa mono 5W

  -    Hỗ trợ chức năng 3D (Sẵn sàng)

  -    Trình chiếu trực tiếp file hình ảnh, file video, file PDF thông qua USB

  Khởi động nhanh trong vòng 5 giây

  Giá bán

  Call
 • XJ-M141
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 2500lm

  -    Độ tương phản 1800 : 1(typ)

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ.

          -     Loa mono 5W

  -    Trọng lượng 3.9 Kg 

  Giá bán

  Call
 • XJ-V1
  Xuất xứ Casio
  Tính năng

  -    Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.

  -    Công nghệ xử lý hình ảnh, nguồn sáng Laser & Led Hybrid

  -    Độ phân giải XGA (1024 x 768 pi)

  -    Cường độ sáng 2700lm

  -    Độ tương phản 20.000 : 1(typ)

  -    Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ.

          -     Trọng lượng 2.8 Kg 

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui