Network-Thiết Bị Mạng > Enterasys


 • 08G20G4-48P
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (48) 10/100/1000 RJ45 IEEE 802.3at ports ,

  (4) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  44,301,000
 • 08G20G4-48
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (48) 10/100/1000 RJ45 ports ,

  (4) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  21,672,000
 • 08G20G4-24P
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (24) 10/100/1000 RJ45 IEEE 802.3at ports ,

  (4) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  24,282,500
 • 08G20G4-24
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (24) 10/100/1000 RJ45 ports ,

  (4) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  12,098,000
 • 08H20G4-48P
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (48) 10/100 RJ45 IEEE 802.3at ports ,

  (4) SFP ports,

  (2) combo 10/100/1000 ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  30,375,400
 • 08H20G4-48
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (48) 10/100 RJ45 ports ,

  (4) SFP ports,

  (2) combo 10/100/1000 ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  15,579,300
 • 08H20G4-24P
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (24) 10/100 RJ45 IEEE 802.3at ports ,

  (4) SFP ports,

  (2) combo 10/100/1000 ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  20,801,000
 • 08H20G4-24
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w  (24) 10/100 RJ45 ports ,

  (4) SFP ports,

  (2) combo 10/100/1000 ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  9,487,500
 • 08G20G2-08P
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w (8) 10/100/1000 RJ45 IEEE 802.3ar ports,

  (2) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  14,709,000
 • 08G20G2-08
  Xuất xứ Enterasys
  Tính năng

  800 Series switch w (8) 10/100/1000 RJ45 ports,

  (2) SFP ports and external RPS connector

  Warranty: LifeTime

  Giá bán

  8,617,400

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui