Barcode Printer & Scanner > Zebra


 • 110Xi 4
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  - Đây là loại máy in với tốc độ cao chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các siêu thị lớn…
  - Là loại máy in truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  - Có thể Encode cho labels RFID. 
  Giá bán

  Call
 • 105SL
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  - Đây là loại máy in với tốc độ cao chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các siêu thị lớn…
  - Là loại máy in truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • ZM 400
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  - Đây là loại máy in với tốc độ cao chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các siêu thị lớn…
  - Là loại máy in truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • ZM 400
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  - Đây là loại máy in với tốc độ cao chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các siêu thị lớn…
  - Là loại máy in truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • S4M
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  - Đây là loại máy in với tốc độ cao chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các siêu thị lớn…
  - Là loại máy in truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • GK420T
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt gián tiếp.
  (Thermal transfer print method)
  Giá bán

  Call
 • GK420D
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt trực tiếp.
  (Direct thermal print method)
  Giá bán

  Call
 • GC420D
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • GC420T
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • TLP 3844-Z
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • TLP 2844-Z
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy để bàn. In truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call
 • TLP 2844
  Xuất xứ Zebra
  Tính năng
  Là loại máy in để bàn. In truyền nhiệt gián tiếp và truyền nhiệt trực tiếp.
  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui