Bảng giá


warning: Illegal string offset 'files' in /home/v0fpw1yhlc93/sws.vn/modules/upload/upload.module on line 281.
Basic
Advance
Premium
Business
300.000 d/tháng
450.000 đ/tháng
550.000 đ/tháng
1.000.000 đ/tháng
10 máy nhánh
20 máy nhánh
50 máy nhánh
100 máy nhánh
10 cuộc gọi đồng thời
20 cuộc gọi đồng thời
50 cuộc gọi đồng thời
100 cuộc gọi đồng thời
2 đầu số (1900 hoặc cố định)
3 đầu số (1900 hoặc cố định)
4 đầu số (1900 hoặc cố định)
5 đầu số (1900 hoặc cố định)
5GB ghi âm
10GB ghi âm
15GB ghi âm
20GB ghi âm
Hỗ Trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

 

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui