Server-Máy Chủ > IBM


 • X3850 X5 (7143C2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Song Nam, Sóng Nam, Giải Pháp,Công nghệ

  Processor:2xXeon 10C E7-8860 130W 2.26GHz/24MB L3

  Memory:4x4GB

  RAID support:SR M1015

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  2x1975W

   

  Giá bán

  370,00,000
 • X3850 X5 (7143B6A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:2xXeon 10C E7-4860 130W 2.26GHz/24MB L3

  Memory:4x4GB

  RAID support:SR M1015

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  2x1975W

  Giá bán

  337,000,000
 • X3850 X5 (7143B2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:2xXeon 8C E7-4820 105W 2.00GHz/18MB L3

  Memory:4x4GB

  RAID support:SR M1015

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  2x1975W

  Giá bán

  206,000,000
 • X3850 X5 (7143B1A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:2xXeon 6C E7-4807 95W 1.86GHz/18MB L3

  Memory:2x4GB

  RAID support:SR M1015

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  1975W

  Giá bán

  126,000,000
 • X3650 M4 (791562A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  750W

  Giá bán

  81,900,000
 • X3650 M4 (7915L2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  900W

  Giá bán

  86,100,000
 • X3650 M4 (7915G2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  ProcessorXeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  750W

  Giá bán

  71,400,000
 • X3650 M4 (7915F2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 6C E5-2640 95W  2.5GHz/1333MHz/15MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  750W

  Giá bán

  69,500,000
 • X3650 M4 (7915D2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  750W

  Giá bán

  56,00,000
 • X3650 M4 (7915C2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATA

  Power:  550W

  Giá bán

  43,260,000
 • X3650 M4 (7915B2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR M5110e

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS/SATAs

  Power:  550W

  Giá bán

  39,900,000
 • X3250 M4 (258372A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB,1x4GB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR BR10il

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  460W

  Giá bán

  25,620,000
 • X3250 M4 (2583C2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:XXeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB,1x4GB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR H1110

  Storage:O/Bay HS 2.5in SAS

  Power:  300W

  Giá bán

  25,200,000
 • X3250 M4 (2583B2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 4C E3-1220 80W 3.1GHz/1333MHz/8MB,1x4GB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR C100

  Storage:O/Bay SS 3.5in SATA

  Power:  300W

  Giá bán

  16,800,000
 • X3500 M4 (7383F2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB

  Memory:1x8GB

  RAID support:SR M5110

  Storage:O/Bay HS 2.5in SATA/SAS 

  Optical Drive:DVD-ROM

  Power:  750W

  Giá bán

  69,300,000
 • X3500 M4 (7383B2A)
  Xuất xứ IBM
  Tính năng

  Processor:Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB

  Memory:1x4GB

  RAID support:SR M1115

  Storage:O/Bay HS 2.5in SATA/SAS

  Optical Drive:DVD-ROM

  Power:  750W

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Trí Võ