Storage-Bộ Lưu Trữ > LenovoEMC > NAS for SME


 • PX12-450R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-450r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 48TB (12HDx4TB)

  Giá bán

  343,609,000
 • PX12-450R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-450r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 36TB (12HDx3TB)

  Giá bán

  280,428,000
 • PX12-450R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-450r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 24TB (12HDx2TB)

  Giá bán

  225,525,000
 • PX12-450R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-450r, 2U 12-bay Rackmount NAS, DISKLESS

  Giá bán

  14,7884,000
 • PX12-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-400r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 48TB (12HDx4TB)

  Giá bán

  323,844,000
 • PX12-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-400r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 36TB (12HDx3TB)

  Giá bán

  260,663,000
 • PX12-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-400r, 2U 12-bay Rackmount Server Class NAS, 24TB (12HDx2TB)

  Giá bán

  206,098,000
 • PX12-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX12-400r, 2U 12-bay Rackmount NAS, DISKLESS

  Giá bán

  120,854,000
 • PX4-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r, 1U 4-bay Rackmount Server Class NAS, 16TB (4HDx4TB)

  Giá bán

  102,542,000
 • PX4-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r, 1U 4-bay Rackmount Server Class NAS, 12TB (4HDx3TB)

  Giá bán

  86,966,000
 • PX4-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r, 1U 4-bay Rackmount Server Class NAS, 8TB (4HDx2TB)

  Giá bán

  72,202,000
 • PX4-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r, 1U 4-bay Rackmount Server Class NAS, 4TB (4HDx1TB)

  Giá bán

  58,822,000
 • PX4-400R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r, 1U 4-bay Rackmount NAS, DISKLESS

  Giá bán

  38,990,000
 • PX4-300R Rackmount NAS with Acronis Appliance Solution
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-300r Acronis Appliance,  1U 4-bay Server Class, 8TB (4HDx2TB)

  Giá bán

  81,088,000
 • PX4-300R Rackmount NAS with Acronis Appliance Solution
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-400r Acronis Appliance, 1U 4-bay, Diskless WW

  Giá bán

  43,382,000
 • PX4-300R Rackmount NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  LenovoEMC PX4-300r, 1U 4-bay Rackmount Server Class NAS, 12TB (4HDx3TB)

  Giá bán

  93,589,000

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Trí Võ