Storage-Bộ Lưu Trữ > LenovoEMC > NAS for SOHO/SME


 • IX4-300d, 4-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX4-300D, 4-bay Desktop NAS, 8TB (4HDx2TB)

  Giá bán

  26,602,000
 • IX4-300d, 4-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX4-300D, 4-bay Desktop NAS, 4TB (4HDx1TB)

  Giá bán

  19,347,000
 • IX4-300d, 4-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX4-300D, 4-bay Desktop NAS, DISKLESS

  Giá bán

  8,996,000
 • IX2, 2-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX2, 2-bay Desktop NAS, 6TB (2HDx3TB)

  Giá bán

  15,155,000
 • IX2, 2-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX2, 2-bay Desktop NAS, 4TB (2HDx2TB)

  Giá bán

  11,608,000
 • IX2, 2-bay Desktop NAS
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Lenovo Iomega IX2, 2-bay Desktop NAS, DISKLESS

  Giá bán

  4,140,000

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Trí Võ