Storage-Bộ Lưu Trữ > LenovoEMC


 • Power Supply
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Power Supply for PX4-300r, Hot-Swappable

  Giá bán

  11,653,000
 • Power Supply
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Power Supply for PX12-400r/450r, Hot-Swappable

  Giá bán

  7,434,000
 • Power Supply
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  Power Supply for PX6-300d

  Giá bán

  5,987,000
 • Ethernet Card
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS Ethernet Card 10GB 2 Port for PX12-400r/450r Series

  Giá bán

  22,327,000
 • Fan
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS Fan for PX12-400r/450r, Hot-Swappable

  Giá bán

  1,719,000
 • Rail
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS Rail Kit for PX4-400r 26"

  Giá bán

  5,032,000
 • Rail
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS Rail Kit for PX4-300r (Min 28.4 in Max 33.5 in)

  Giá bán

  4,151,000
 • HDD/SSD Tray
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD/SSD Tray for PX12-400R/PX12-450r

  Giá bán

  1,174,000
 • HDD Server 16TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class Multi-Pack, 16TB, (4HD X 4TB) for PX Series

  Giá bán

  66,188,000
 • HDD Server 12TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class Multi-Pack, 12TB (4HD X 3TB) for PX Series

  Giá bán

  51,119,000
 • HDD Server 8TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class Multi-Pack, 8TB (4HD X 2TB) for PX Series

  Giá bán

  38,145,000
 • HDD Server 4TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class Multi-Pack, 4TB (4HD X 1TB) for PX Series

  Giá bán

  20,914,000
 • HDD Server 4TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class, 4TB Bare for PX Series

  Giá bán

  16,184,000
 • HDD Server 3TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class, 3TB Bare for PX Series

  Giá bán

  12,839,000
 • HDD Server 2TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class, 2TB Bare for PX Series

  Giá bán

  11,048,000
 • HDD Server 1TB
  Xuất xứ Lenovo
  Tính năng

  NAS HDD Server Class, 1TB Bare for PX Series

  Giá bán

  7,602,000

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Trí Võ