Camera-Camera An Ninh > CP Plus > Analog Camera


 • CP-UAP-SC23CL10
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 23x Speed Dome

  Sensor: 1/4" HQIS

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-89.7 mm

  IR/Array:

  Distance: 100m

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 Presets, 5 Auto Pattern, 8 Auto Tour, 5 auto scan

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SC30CP
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 30x Speed Dome

  Sensor: 1/4" HQIS

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-89.7 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: N/A

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), DNR (2D& 3D), D-WDR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SC23CP
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 23x Speed Dome

  Sensor: 1/4" HQIS

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-89.7 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: N/A

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), DNR (2D& 3D), D-WDR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SC23CB
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 23x Speed Dome

  Sensor: 1/4" HQIS

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-89.7 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: N/A

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), DNR (2D& 3D), D-WDR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SC23C
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 23x Speed Dome

  Sensor: 1/4" HQIS

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-89.7 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: N/A

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 Presets, 5 Auto Pattern, 8 Auto Tour, 5 auto scan

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SY37CL10
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 37x Speed Dome

  Sensor: 1/4" Sony CCD

  TVL: N/A

  Lens: 3.4-122.4 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: 100 m

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), DNR (2D& 3D), D-WDR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern

  Giá bán

  Call
 • CP-UAP-SY37C-EH
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 37x Speed Dome

  Sensor: 1/4" Sony CCD

  TVL: 600 TVL

  Lens: 3.4-122.4 mm

  IR/Array: N/A

  Distance: N/A

  OSD: Yes

  Special Features: Day/Night (ICR), DNR (2D& 3D), D-WDR, AWB, AGC, BLC, IP66, 255 preset, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern

  Giá bán

  Call
 • CP-MY22CL10-E
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: 22x Police Van

  Sensor: 1/4" Sony CCD

  TVL: 540 TVL

  Lens: 3.9-85.8 mm

  IR/Array: 1 Array

  Distance: 100 m

  OSD: Yes

  Special Features: Anti vibration Housing, ICR, AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-GAC-TC85L6
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: VF Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 16 mm

  IR/Array: 2 Array

  Distance: 60 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-GAC-TC85L4
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: VF Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 6 mm Lens MI

  IR/Array: 1 Array

  Distance: 40 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-TC85VBL4
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: VF Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 2.8-12 mm Lens MI

  IR/Array: 36 IR Led

  Distance: 40 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-TC85L3
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 6 mm

  IR/Array: 36 IR Led

  Distance: 30 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-TC85L2H1
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 3.6 mm

  IR/Array: 18 IR Led

  Distance: 20 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-TC85L2
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: Bullet

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 3.6 mm

  IR/Array: 20 IR Led

  Distance: 20 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC, IP66

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-VC85VBL3
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: VF IR Dome

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 2.8-12 mm Lens MI

  IR/Array: 17 IR Led

  Distance: 30 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC

  Giá bán

  Call
 • CP-LAC-DC85L2
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  Body: IR Dome

  Sensor: 1/3" HQIS

  TVL: 850 TVL

  Lens: 3.6 mm

  IR/Array: 20 IR Led

  Distance: 20 m

  OSD: No

  Special Features: AWB, AGC, BLC

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Trí Võ