Camera-Camera An Ninh > Stardot


 • SDH300VN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 3 Megapixel, Day/Night, 4-12mm Lens, w/DC Auto Iris, motorized IR cut filter

  Giá bán

  Call
 • SDH500V
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 5 Megapixel, 4-12mm Lens, w/DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH500VN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 5 Megapixel, Day/Night, 4-12mm Lens, w/DC Auto Iris, motorized IR cut filter

  Giá bán

  Call
 • SDH1000V
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 10 Megapixel, 3.9-10mm Lens, w/DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH1000VN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 10 Megapixel, Day/Night, 3.9-10mm Lens, w/DC Auto Iris, motorized IR cut filter

  Giá bán

  Call
 • SDH130BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 1.3MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDH300B-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 3MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH300BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 3MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDH500B-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 5MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH500BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 5MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDH1000B-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 10MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH1000BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box, 10MP, No Lens, H.264/MJPEG, POE/12VDC/24VAC, DC Auto Iris, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDH130B
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box Camera 1.3 Megapixel, 4mm Lens, w/DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH130BN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box Camera 1.3 Megapixel, Day/Night, 4mm Lens, w/DC Auto Iris, motorized IR cut filter

  Giá bán

  Call
 • SDH300B
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box Camera 3 Megapixel, 4mm Lens, w/DC Auto Iris

  Giá bán

  Call
 • SDH300BN
  Xuất xứ CP Plus
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Box Camera 3 Megapixel, Day/Night, 4mm Lens, w/DC Auto Iris, motorized IR cut filter

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui