Camera-Camera An Ninh > Stardot


 • SDHB200RN-W
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Indoor Dome 2MP, 3.5-10mm lens POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDHB500R-W
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Indoor Dome 5MP, 3.5-10mm lens POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF

  Giá bán

  Call
 • SDHB500RN-W
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Indoor Dome 5MP, 3.5-10mm lens POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDHB200B-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 2MP, No lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF

  Giá bán

  Call
 • SDHB200BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 2MP, No lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDHB500B-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 5MP, No lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF

  Giá bán

  Call
 • SDHB500BN-NL
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 5MP, No lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDHB200B
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 2MP, 4-10mm lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF

  Giá bán

  Call
 • SDHB200BN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 2MP, 4-10mm lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDHB500B
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 5MP, 4-10mm lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF

  Giá bán

  Call
 • SDHB500BN
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SCB Box Camera 5MP, 4-10mm lens, POE/12VDC/24VAC, H.264/MJPEG, Dual Stream, ONVIF, True Day/Night

  Giá bán

  Call
 • SDH-P180-20MP
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  Panoramic 20MP, H.264/MJPEG, True Day/Night, Vandal, IP66, BNC Out, POE, 12VDC/24VAC

  Giá bán

  Call
 • SDH-P180-10MP
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  Panoramic 10MP H.264/MJPEG, True Day/Night, Vandal, IP66, BNC Out, POE, 12VDC/24VAC

  Giá bán

  Call
 • SDH-P180-6MP
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  Panoramic 6MP H.264/MJPEG, True Day/Night, Vandal, IP66, BNC Out, POE, 12VDC/24VAC

  Giá bán

  Call
 • SDH-P180-HD
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  Panoramic HD Plus, H.264/MJPEG, True Day/Night, Vandal, IP66, BNC Out, POE, 12VDC/24VAC

  Giá bán

  Call
 • SDH300V
  Xuất xứ Stardot
  Tính năng

  StarDot NetCam SC H.264 Vandal Dome 3 Megapixel, 4-12mm Lens, w/DC Auto Iris

  Giá bán

  Call

Sản phẩm

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giá tốt.

Skype Me!Mr. Thuy Truong 
Skype Me!Mr. Long Phan
Skype Me!Mr. Phung Nguyen
Skype Me!Ms. Trang Đoan
Skype Me!Mr. Phuc Bui